Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
IX Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2014, godz. około13:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
BRM.0002.LIX.2014
1.
Otwarcie LIX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LI/455/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi.
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat.
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice.
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca. 13 ha).
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – Część III.
16.
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Swarzędz.
Załączniki
ops ocena zasobów
17.
Przedstawienie informacji o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2013.
18.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
19.
Interpelacje i zapytania.
20.
Wolne głosy.
21.
Komunikaty.
22.
Zakończenie.