Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
II Posiedzenie w dniu 20 maja 2014, godz. 10:00, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
BRM.0012.7.2.2014
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie problematyki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie wyłożonych do publicznego wglądu:
a)
„Dolina Cybiny i okolice”,
Załączniki
dc mpzp rys - 4000
b)
zmiana obejmująca tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy,
c)
terenów położonych w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu,
d)
w rejonie ul. Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.
Załączniki
s_rz_rysunek
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LI/455/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca. 13 ha).
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – Część III.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.