Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 23 maja 2014, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.1.5.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zwolnienia od podatku od nieruchomości, nieruchomości w obszarze objętym rewitalizacją rynku w Kórniku,
b)
jednorazowego odszkodowania za straty spowodowane rewitalizacją rynku w Kórniku.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.