Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 23 maja 2014, godz. 9:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.2.5.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Rozpatrzenie wniosków:
a)
mieszkańców os. Piaskowego i ul. Na Skarpie w Borówcu,
b)
sołtysów Dębca, Skrzynek i Żernik.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.