Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2014, godz. 9:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.2.4.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Wysłuchanie sprawozdań nt.:
a)
zimowego utrzymania dróg,
b)
realizacji inwestycji gminnych w I kwartale 2014 roku.
4.
Zapoznanie się z wnioskami sołectw - zadana priotytetowe.
5.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2013 roku - zgodnie z przedmiotem działania komisji.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z skargą mieszkańców Borówca - do wiadomości komisji.
7.
Zakończenie posiedzenia.