Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
VI Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2014, godz. 10:00
BRM.0002.LVI.2014
1.
Otwarcie LVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
4.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Swarzędz w 2013r.
5.
Prezentacja dobrych praktyk i budowy partnerstwa lokalnego przez Fundacje Pomocy Wzajemnej Barka dla Gminy Swarzędz na podstawie programu „Partnerstwo Ekonomii Społecznej Ziemi Czarnkowskiej”.
6.
Rozpatrzenie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia w Gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. 13:12
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.13:26
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Swarzędz. 13:27
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.13:30
Załączniki
proj uchw nr 4 wow
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gruszczyn na lata 2014-2020 - punkt wprowadzony do porządku obrad.13:34
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzonka na lata 2014-2020 - punkt wprowadzony do porzadku obrad.
Załączniki
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.13:40
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Morelowa.13:41
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Gabrieli Zapolskiej.13:41
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Daglezjowa.13:42
17.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Kuźnicza.13:46
18.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVIII/448/2001 z dnia 24 października 2001 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 13:49
19.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu. 14:24
20.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.14:29
21.
Interpelacje i zapytania.16:03
22.
Wolne głosy.
23.
Komunikaty.
24.
Zakończenie.16:11