Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Radni Rady Miejskiej w Sokółce
IV Sesja w dniu 17 marca 2014, godz. 12:00
EO.0002.54.2014JK
2.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3.
Odwołanie Pana Roberta Rybińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
4.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
a)
zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce,
b)
prezentacja kandydatów,
c)
głosowanie tajne.
5.
Odwołanie Pani Jadwigi Wysokiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Sokółce.
6.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
a)
zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce,
b)
prezentacja kandydatów,
c)
głosowanie tajne.
7.
Odwołanie Pana Tomasza Grynczela z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
8.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
a)
zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce,
b)
prezentacja kandydatów,
c)
głosowanie tajne
9.
Zamknięcie sesji.