Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 18 marca 2014, godz. 13:00
BRM.KSS.0012.4.3.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:11
2.
Organizacje pozarządowe – funkcjonowanie organizacji pozarządowych w zakresie opieki społecznej, kierunki działań i środki przeznaczone na ten cel.13:38
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Swarzędz. 13:38
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.13:40
Załączniki
proj uchw nr 4 wow
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.13:43
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Morelowa.13:54
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Gabrieli Zapolskiej.13:54
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Daglezjowa.13:55
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Kuźnicza.13:55
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVIII/448/2001 z dnia 24 października 2001 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 13:55
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu. 14:01
l)
Rozpatrzenie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia w Gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. 14:08
Załączniki
stanowisko
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.