Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 21 marca 2014, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.3.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
przedłużenia obowiązującej taryfy oraz obowiązującej dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik.
b)
zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik.
c)
ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik,
d)
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
e)
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015,
f)
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
Załączniki
szpitalszpital-uz
g)
zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Dziećmierowie,
h)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.