Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 21 marca 2014, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.3.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki,
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo.
4.
Analiza Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik.
5.
Zapoznanie się z informacjami nt. realizacji zadań ujętych w uchwale nr XLII/450/2013 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2013 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z wnioskeim o kupno nieruchomości gminnej,
b)
zapoznanie się z pismami przesłanymi do wiadomości komisji.
7.
Zakończenie posiedzenia.