Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
I Posiedzenie w dniu 11 marca 2014, godz. 16:00
BRM.WPWK.0012.7.1.2014
1.
Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Analiza proponowanych zmian Statutu Gminy Swarzędz.
3.
Dyskusja w tematach:
a)
Promocja Gminy Swarzędz - analiza kosztów za 2013 rok, planowanie działania na 2014 rok.
b)
Działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu, analiza kosztów za 2013 rok, planowane działania na 2014 rok.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.
6.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zapoznania radnych z pismem otrzymanym z Regionalnej Izby Obrachunkowej - nr WA-0903/4/2014.