Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
IV Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2014, godz. 10:00
BRM.0002.LIV.2014
1.
Otwarcie LIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
4.
Promocja Gminy Swarzędz - analiza kosztów za 2013 rok, planowanie działania na 2014rok.11:29
5.
Działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu, analiza kosztów za 2013rok, planowane działania na 2014rok.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.12:42
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - SP nr 1 w Swarzędzu - punkt wprowadzony do porządku obrad.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.14:01
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i firm zlokalizowanych w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz.14:17
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażania zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu Wyróżnienia Honorowego Gminy Swarzędz.
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu.
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwalę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIX/451/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Admini14:28
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow.ca.2,45ha).15:36
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn - ul. Nad Rozlewiskiem.15:37
17.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Groszkowa.15:38
18.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Kalafiorowa.15:39
19.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Koperkowa.15:39
20.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Marchewkowa.15:40
21.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Ogórkowa.15:40
22.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Pomidorowa.15:40
23.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Szparagowa.15:41
24.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - oświata.
Załączniki
25.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.15:44
Załączniki
26.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.15:54
27.
Interpelacje i zapytania.16:04
28.
Wolne głosy.
29.
Komunikaty.
30.
Zakończenie.16:27
31.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz punkt wycofany z porządku obrad.