Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 24 lutego 2014, godz. 13:00
BRM.KB.0012.1.2.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.13:25
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.13:41
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i firm zlokalizowanych w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz.13:41
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażania zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.13:44
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.14:04
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu Wyróżnienia Honorowego Gminy Swarzędz.14:04
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu.14:12
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow.ca.2,45ha).14:17
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Nad Rozlewiskiem. 14:24
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Groszkowa.14:24
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Kalafiorowa.14:24
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Koperkowa.14:24
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Marchewkowa.14:24
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Ogórkowa.14:24
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Pomidorowa.14:24
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Szparagowa.14:24
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - oświata.14:24
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.14:25
3.
Zakład Gospodarki Komunalnej – finansowanie, podział środków finansowych.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.