Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 20 lutego 2014, godz. 8:30
BRM.0012.5.2.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Zapoznanie się ze stanem przygotowań do obchodów święta patrona miasta św. Józefa.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2032.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i firm zlokalizowanych w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażania zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Regulaminu Wyróżnienia Honorowego Gminy Swarzędz.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow.ca.2,45ha).
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Nad Rozlewiskiem.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Groszkowa.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Kalafiorowa.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Koperkowa.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Marchewkowa.
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Ogórkowa.
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Pomidorowa.
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paczkowo – ul. Szparagowa.
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - oświata.
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.09:51