Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2014, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.2.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców Borówca,
b)
zapoznanie się z wnioskiem sołtysa Błażejewka - do wiadomości komisji.
5.
Zakończenie posiedzenia.