Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2014, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.1.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń: 6 i 13.12.2013.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia spółek: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK sp. z o. o i Sater Kórnik sp. z o. o. ze 100% udziałem Gminy Kórnik,
b)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej,
c)
zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
4.
Dyskusja nt. projektu uchwały w sprawie uchwały nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku gm. Kórnik.
5.
Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.
Załączniki
plan_pracy_2014
6.
Rozpatrzenie pisma dot. drogi w Żernikach.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.