Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2014, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.1.2014
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej nadania nazwy osiedla w miejscowości Błażejewo, obręb Błażejewko,
b)
zmiany uchwały Nr XXIII/292/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 marca 2004 r. dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Borówiec,
c)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo,
d)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Borówiec.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.