Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 października 2013, godz. 16:00
BRM.0002.XLVII.2013
1.
Otwarcie XLVII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.16:30
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:30
3.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2013.17:23
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.17:24
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.17:41