Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
IV Posiedzenie w dniu 15 października 2013, godz. 11:00
BRM.WPWK.0012.7.4.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
godz.11.00 - Gospodarka odpadami - Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej .13:48
3.
około godz.13.00 - Kanalizacja sanitarna - Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.15:00
4.
okolo godz.14.30 - Polityka mieszkaniowa gminy.15:48
Załączniki
polityka_mk2013
5.
Sprawy bieżące.15:49
6.
Zakończenie.15:49