Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 11 października 2013, godz. 13:00
SE-BRM.0012.1.9.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Dyskusja nt. inicjatywy uchwałodawczej.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.