Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 11 października 2013, godz. 10:00
SE-BRM.0012.2.9.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XXXI/354/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku.
4.
Zapoznianie się z informacją nt. wniosków sołectw dot. inwestycji, które mogą zostać wpisane do budżetu gminy w 2014 roku - wypracowanie wniosku.
5.
Zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania inwestycji za III kwartał 2013 roku.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.