Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 19 września 2013, godz. 8:30
BRM.0012.5.7.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Dyskusja na temat planowanych inwestycji sportowo – rekreacyjnych.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/350/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Galileusza.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo - Osiedle Ułańskie.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu ( łączna pow. zmiany ca. 2,84 ha).
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.