Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rolnictwa
Posiedzenie w dniu 9 maja 2013, godz. 13:00
BRM.KRol.0012.3.4.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:07
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.13:08
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".13:20
3.
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012. 14:00
4.
Sprawy bieżące.14:17
5.
Zakończenie.