Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
III Posiedzenie w dniu 30 lipca 2013, godz. 12:00
BRM.0012.7.3.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Informacja o dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Swarzędz w I półroczu 2013 r.
3.
Informacja o zaawansowaniu inwestycji Gminy Swarzędz w 2013 r. 14:35
4.
Sprawy bieżące.14:46
5.
Zakończenie.