Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 26 lipca 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.7.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz kreślenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji
b)
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2014.10:15
c)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.10:17
4.
Zapoznanie się z wnioskami o nadanie nazw ulicom w Kórniku.10:20
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia10:30