Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 12 lipca 2013, godz. 10:00
SE-BRM.0012.2.6.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Dyskusja nad wnioskami sołectw dot. najistotniejszych inwestycji i próba wypracowania rekomendacji do budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.