Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLIV Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2013, godz. 12:00
BRM.0002.XLIV.2013
1.
Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji.
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym.
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica.
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow.ca.7,5 ha).
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Swarzędz.
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Garby.
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Gruszczyn.
17.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Janikowo.
18.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Jasin.
19.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Karłowice.
20.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Kruszewnia.
21.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Łowęcin.
22.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Rabowice.
23.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Sokolniki Gwiazdowskie.
24.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Uzarzewo.
25.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Uzarzewo Katarzynki.
26.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Wierzenica.
27.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Wierzonka.
28.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Zalasewo.
29.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad pkt dot. rozpatrzenia uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
30.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie.
31.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad - stanowisko RM
Załączniki
stanowisko zm pz
32.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budżetowych w roku 2012 w Żłobku Miejskim "Maciuś".
33.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych w 2012 roku w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Świat” oraz wykorzystanie dotacji dla Publicznego Przedszkola „Jarzębinka” w Swarzędzu.
34.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
35.
Interpelacje i zapytania.
36.
Wolne głosy.
37.
Komunikaty.
38.
Zakończenie.17:19