Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rolnictwa
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2013, godz. 13:00
BRM.0012.3.5.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.13:10
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.13:11
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Swarzędz.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Garby.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Gruszczyn.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Janikowo.
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Jasin.
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Karłowice.
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Kruszewnia.
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Łowęcin.
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Rabowice.
u)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Sokolniki Gwiazdowskie.
w)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Uzarzewo.
x)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Uzarzewo Katarzynki.
y)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu -Wierzenica.
z)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Wierzonka.
aa)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Zalasewo.
3.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie.
4.
Organizacja wypoczynku dzieci wiejskich w czasie wolnym od zajęć szkolnych: Akcja Lato - w tym imprezy sportowe organizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
5.
Organizacja obchodów Dożynek Gminnych 2013r. - informacja.
6.
Sprawy bieżące.15:24
7.
Zakończenie.