Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2013, godz. 13:00
BRM.KSS.0012.4.5.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
organizacja czasu wolnego w okresie lata w ramach akcji "Lato".13:21
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.14:16
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.14:17
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.14:20
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym.14:27
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica.14:31
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.14:31
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.14:31
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).14:39
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Swarzędz.14:49
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu -Garby.14:49
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Gruszczyn.14:49
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Janikowo.14:49
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Jasin.14:49
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Karłowice.14:49
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Kruszewnia.14:49
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Łowęcin.14:49
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Rabowice.14:49
u)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Sokolniki Gwiazdowskie.14:50
w)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Uzarzewo.14:50
x)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Uzarzewo Katarzynki.14:50
y)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Wierzenica.14:50
z)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Wierzonka.14:50
aa)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Zalasewo.14:50
ab)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie.13:39
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie14:49