Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.5.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania terenu wjazdu do Kórnika - skrzyżowanie ul. Woźniaka i obwodnicy.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kórnik na lata 2013-2020”,
b)
zgłoszenia sołectw: Dachowa, Dębiec i Robakowo Wieś do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
Załączniki
wodwod-uz
c)
nadania nazw ulicom w miejscowości Czmoń,
d)
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kórnik od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zachodni w Poznaniu zadania polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż drogi ekspresowej S11 na terenie gminy Kórnik,
e)
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kórnik od Województwa Wielkopolskiego zadania polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie gminy Kórnik.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.