Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013, godz. 10:00
BRM.0002.XLIII.2013
1.
Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów".
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu, odzyskowi lub zbieraniu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz ( im.Ofiar Katastrofy Smoleńskiej).
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz ( im.Leszka Grajka).
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby.
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) - część I.16:58
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo ( pow. ca. 292ha) - Część I.17:20
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie.
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.17:29
Załączniki
skan skarga
17.
Informacja o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2012.17:29
Załączniki
skan kont zarząd
18.
Interpelacje i zapytania.
19.
Wolne głosy.
20.
Komunikaty.
21.
Zakończenie.17:50