Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 24 maja 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.5.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Rozmowa z przedstawicielem KCRiS Oaza.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b)
kupna nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.