Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 24 maja 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.4.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania terenu wjazdu do Kórnika - skrzyżowanie ul. Woźniaka i obwodnicy.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo.
5.
Analiza informacji nt. wykonania inwestycji - stan na maj 2013 roku.
6.
Zapoznanie się z korespondencją dotyczącą:
a)
naprawy dróg w Błażejewku i Kamionkach,
b)
zamknięcia drogi w Kórniku.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z odpowiedzią na wnioski komisji,
b)
wypracowanie odpowiedzi na wniosek sołtysa Żernik.
8.
Zakończenie posiedzenia.