Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 8 maja 2013, godz. 13:00
BRM.KG.0012.2.4.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:05
2.
Analiza koncepcji rozwiązań drogowych przewidzianych w najbliższych latach do realizacji w WPF.14:20
Załączniki
kom gosp
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".
4.
Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.14:36