Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.3.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa,
c)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Mościenica,
d)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo.
5.
Zapoznanie się z wnioskami w sprawie priorytetowych inwestycji dla sołectw.
6.
Zapoznanie się z korespondencją dotyczącą:
a)
problemów mieszkańców ul. Prowent w Kórniku,
b)
problemów mieszkanców ul. Zwierzynieckiej w Kórniku,
c)
złego stanu nawierzchni ul. Leśnej w Skrzynkach,
d)
zakupu gruntów na cele sołeckie Kromolic.
7.
Zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012 rok w zakresie zgodnym z przedmiotem działania komisji.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.