Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
I Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2013, godz. 10:00
BRM.0012.7.1.2013
1.
Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2.
Uczestnictwo Gminy Swarzedz w Związkach Międzygminnych:
a)
około godz 10.00 - Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO
b)
około godz 10.30 - Związek Międzygminny Puszcza Zielonka ( w pkt min propozycja zmian w Statucie Związku )
Załączniki
zmpz - zm statutu
c)
około godz 11.30 - Związek Międzygminny Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej, (w pkt. min.przedstawienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz ).
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.15:30