Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 22 marca 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.2.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik, obręb Bnin.
4.
Wysłuchanie informacji nt. spotkania z właścicielami nieruchomości przy ul. Prowent w Kórniku.
5.
Zapoznanie się z odpowiedzią na wnioski komisji.
6.
Zapoznanie się z informacją nt. oświatlenia ulic i placów bez kosztów eksploatacyjnych.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.