Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
XXXI Sesja w dniu 27 lutego 2013, godz. 13:00
Nasz znak : SE-BRM.0002.2.2013
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:02
2.
Wybór sekretarza obrad.13:02
3.
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.13:03
Załączniki
protokołd30
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:05
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 13:38
Załączniki
luty
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.13:49
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik
b)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok
c)
zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik14:08
d)
ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik14:14
e)
ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku
f)
zaopiniowania postanowienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik14:27
g)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kórnik gm. Kórnik14:46
h)
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Dziećmierowo gm. Kórnik14:48
i)
zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku obręb Bnin.14:48
j)
zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kórniku
k)
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik15:12
8.
Interpelacje i zapytania radnych.15:39
9.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:03
10.
Zakończenie sesji.16:04