Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2013, godz. 10:00
BRM.0002.XXXVIII.2013
1.
Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.10:19
2.
Przedstawienie porządku obrad. 10:20
3.
Przyjęcie skrótu protokołu z XXXVII sesji.10:20
4.
Komunikacja – funkcjonowanie, organizacja, finansowanie.11:28
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.11:28
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032.11:28
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. 11:32
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.11:32
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.11:32
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.11:33
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw na terenie wsi GORTATOWO. 11:34
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn. 11:36
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz. 11:37
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha)11:39
16.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej za 2012 rok.12:13
17.
Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.12:38
18.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.12:49
19.
Interpelacje.13:48
20.
Odpowiedzi na interpelacje.13:48
21.
Zapytania.13:48
22.
Komunikaty. 13:55
23.
Wolne głosy.14:21
24.
Zakończenie.14:21