Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rolnictwa
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2013, godz. 13:00
BRM.K.Rol.0012.3.2.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:07
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.13:29
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.13:33
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.13:35
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.13:10
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.13:13
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.13:36
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie wsi GORTATOWO. 13:38
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn. 13:40
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz. 13:43
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości . 15:01
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).13:47
3.
Stan melioracji terenów wiejskich, w tym przedstawienie przez Spółkę Wodno- Melioracyjną wykorzystania środków przeznaczonych przez gminę do środków własnych.15:13
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2012.15:14
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.