Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 20 lutego 2013, godz. 12:45
BRM.KG.0012.2.2.2013
1.
Godzina 12.45 zbiórka w BRM i wyjazd do bazy transportowej w Garbach - stan taboru oraz możliwości remontu i bieżących napraw.14:00
2.
około godz. 14.00
3.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:59
4.
Komunikacja autobusowa w Gminie w rok po przejęciu jej przez ZGK.14:49
a)
jakie zmiany
b)
jakie efekty
c)
jakie koszty ( porównawczo rok 2012 do 2011)
d)
jakie plany
5.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.15:50
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.15:44
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.15:49
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.15:53
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.15:53
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.15:58
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie wsi GORTATOWO. 15:54
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.16:01
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz. 16:03
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .15:25
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).16:06
6.
Przyjęcie sprawozdania z planu pracy Komisji Gospodarczej za 2012 rok. 16:07
7.
Sprawy bieżące.16:15
8.
Zakończenie.