Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2013, godz. 13:00
BRM.KSS.0012.4.2.2013
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad14:24
2.
Omówienie materiałów sesyjnych
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.14:24
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032.14:24
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.14:24
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne 14:24
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.14:25
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.14:25
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie wsi GORTATOWO. 14:25
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn. 14:25
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz. 14:25
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości . 15:06
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).15:12
3.
Profilaktyka zdrowotna na terenie gminy Swarzędz15:27
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2012 rok. 15:30
5.
sprawy bieżące15:34
6.
zakończenie15:36