Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i SportuPosiedzenie w dniu 20 czerwca 2013, godz. 8:30
BRM.0012.5.5.2013

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.08:36
2.
Zapoznanie się z planem "Akcji Lato".08:45
3.
Zapoznanie się ze stanem przygotowań do obchodów Dożynek Gminnych.08:49
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.09:27
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.09:28
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Swarzędzu w postępowaniu sądowo administracyjnym
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2012-2032.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki i w miejscowości Kobylnica.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Katarzynki.
i)
10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie ( pow. ca. 7,5 ha).
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu - Swarzędz.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Garby.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Gruszczyn.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Janikowo.
o)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Jasin.
p)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Karłowice.
r)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Kruszewnia.
s)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Łowęcin.
t)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Rabowice.
u)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Sokolniki Gwiazdowskie.
w)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Uzarzewo.
x)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Uzarzewo Katarzynki.
y)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Wierzenica.
z)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Wierzonka.
aa)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – Zalasewo.
ab)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Zwiazku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.