Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 23 listopada 2012, godz. 9.00
SE-BRM.0012.2.11.2012
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin.
4.
Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2013r.
5.
Sprawy bieżące:
a)
Wniosek o ustawienie pojemników z odzieżą używaną,
Załączniki
pojemniki
b)
Wniosek UM w Kórniku o budowę chodnika oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 433,
Załączniki
droga
c)
Informacja nt. utrzymania porządku na terenie miasta Kórnika : ul. Weymana, Prowent.
Załączniki
weymanaiprowent
6.
Wolne głosy i wnioski
7.
Zakończenie posiedzenia.