Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i SportuPosiedzenie w dniu 9 maja 2013, godz. 8:30
BRM.KKiS.0012.5.4.2013

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Zapoznanie się z planem obchodów Dni Swarzędza.
3.
Dyskusja o wieloletnich planach dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek kulturalnych i sportowych na terenie Gminy.
4.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.