Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2013, godz. 11:00
SE.BRM.0012.1.13.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22.11.2013.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013r.,
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2013 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.
c)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-2021,
d)
budżetu Gminy Kórnik na 2014r.
4.
Dyskusja nt. projektu uchwały w sprawie uchwały nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku gm. Kórnik.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.