Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2013, godz. 9:00
SE.BRM.0012.2.12.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń: 22 i 25.11.2013.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku,
b)
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Poznań zadania własnego Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dotyczącego przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych: nr 511 na trasie Poznań (Franowo) –Jaryszki – Koninko- Szczytniki – Koninko- Borówiec – Kamionki, na linii nr 512 na trasie Poznań (Franowo)- Jaryszki - Żerniki – Koninko – Szczytniki – Koninko – Kamionki – Borówiec oraz na linii nr 527 na trasie Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Daszewice - Kamionki.
4.
Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.