Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2013, godz. 10:00
SE.BRM.0012.1.12.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Dyskusja nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok:
a)
zapoznanie się z wnioskami komisji RM,
b)
zapoznanie się z pozostałymi wnioskami.
3.
Zakończenie posiedzenia.