Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 28 listopada 2013, godz. 13:00
BRM.KG.0012.2.10.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:03
2.
Przyjęcie wniosków do projektu budżetu na 2014 rok oraz wydanie opinii o projekcie budżetu na 2014 rok i projekcie WPF na lata 2013 - 2032.
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.