Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2013, godz. 13:00
BRM.KB.0012.1.10.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:10
2.
Przedstawienie i omówienie opinii poszczególnych Komisji do projektu budżetu i WPF na 2014 rok. 14:43
3.
Zaopiniowanie projektu budżetu i WPF na 2014 rok.14:44
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.